Parallellforskyvning, dvs. det å bevege et legeme uten at det roteres, slik at legemets enkelte punkter beskriver fullstendig like og parallelle, rette eller krumme baner. Rent matematisk brukes ordet translasjon om en vektorfunksjon f definert ved \(f(\vec{x})=\vec{x}+\vec{a}\), der \(\vec{a}\) er en fast vektor.