Transportør er en halvsirkel av plast eller metall med inndeling i grader. Redskapet brukes til å måle av vinkler på en tegning, og til å avsette vinkler med et gitt gradantall. Det siste kalles å transportere vinkler, og er bakgrunnen for ordet.