Hyperbolsk spiral er i geometrien en spiralformet kurve. Skrevet i polarkoordinater (se koordinat) kan kurven beskrives med ligningen a = r · θ = konstant. Avstanden til sentrum av kurven er omvendt proporsjonal med vinkelen θ.