Platonske legemer er det samme som regulære polyedre.