Stereometri, (av stereo- og -metri) (mat.) brukes særlig for å betegne den del av geometrien som handler om beregning av overflate og volum av enkle legemer, f.eks. pyramide, kjegle, kule, polyedre. Ofte brukes stereometri mer generelt som navn for den elementære romgeometrien.