Parallellaksiomet, det aksiomet i Evklids geometri som sier at dersom to rette linjer skjæres av en tredje, vil de to skjære hverandre på den siden av den tredje hvor summen av de indre vinklene er mindre enn 180 ° (to rette vinkler). Playfairs aksiom (formulert av J. Playfair) er en ekvivalent versjon som sier at det gjennom ethvert gitt punkt bare kan trekkes én linje parallell med en gitt linje. Dette ble ansett som selvinnlysende opp til 1800-tallet, da ikke-evklidske geometrier ble utviklet; her ble alle de øvrige aksiomene fra evklidsk geometri bevart, mens parallellaksiomet ble forkastet.