Felles mål, (mat.). Et linjestykke som er inneholdt et helt antall ganger i to rette linjestykker, sies å være et felles mål for de to linjestykkene. To linjestykker som har felles mål, sies å være kommensurable; dersom de ikke har noe felles mål, er de inkommensurable. For eksempel er sidekanten s og diagonalen d i et kvadrat inkommensurable, ettersom 2 s2 = d2 gir at \(d=\sqrt{2}s\) , og er irrasjonalt.