Sekant er en rett linje som skjærer en kurve eller krum flate. En sirkelsekant er for eksempel en rett linje som skjærer en sirkel. Linjestykket mellom de to skjæringspunktene kalles sekantens korde.