Lemniskate, fjerdegradskurve med ligningen (x2 + y2)2 = a2(x2y2) eller i polarkoordinater r2 = a2cos2α. Lemniskaten ble først studert av J. Bernoulli. Den er det geometriske sted for de punkter P hvis avstander til to faste punkter har et gitt produkt. Lemniskaten har form av et 8-tall. Kurvens mange interessante egenskaper er blitt inngående studert; bl.a. behandlet N. H. Abel delingen av lemniskatens omkrets i n like store deler.