Radial er noe som er rettet fra eller mot sentrum i en sirkel eller kule, det vil si langs radiusen til sirkelen eller kulen.