Kollineasjon er i geometrien en sammenheng mellom to geometriske systemer som går ut på at et punkt svarer til et punkt, og en rett linje til en rett linje. Tre eller flere punkter sies å være kollineære hvis de ligger på den samme rette linjen.