Vektorprodukt er i matematikken resultatet av operasjonen vektormultiplikasjon som utføres på to vektorer. Se vektorregning.