Grunnflaten for en tredimensjonal matematisk figur, for eksempel et prisme, en pyramide, en sylinder eller en kjegle, er det plane flatestykket som figuren hviler på.