Homotetisk, en avbildning som forstørrer eller forminsker i et visst forhold. Mer presist sies to geometriske figurer å ligge homotetisk i forhold til et punkt P når figurenes punkter motsvarer hverandre på en slik måte at forholdet mellom motsvarende punkters avstander fra P er det samme. To homotetiske figurer er alltid ensformede.