Høydeling er i geometrien det å dele et linjestykke etter det gylne snitt.