Sfærisk trigonometri er den delen av geometri som handler om sfæriske trekanter og forholdet mellom deres vinkler og sider.