Gjenstanders kulturhistorie

Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid, og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Audun Dybdahl

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 148 artikler: