Bærestol, innretning for persontransport, utstyrt med to bærestenger og som regel båret av to eller fire menn. Bærestol med kalesje og dør med vindu, såkalt portechaise, var meget brukt av aristokratiet og det høyere borgerskap i Europa på 1600- og 1700-tallet, og var et praktisk transportmiddel i trange gater. Kom til Europa sannsynligvis fra Kina. I Øst-Asia og India har bærestol vært benyttet helt opp i moderne tid.