Kolv i klokke (lager lyd ved å slå mot veggene i klokken).