Helgenskrin, skrin på, bak eller under alteret hvor man i middelalderen oppbevarte liket (eller mindre relikvier) av den helgen som alteret eller kirken var innviet til. De norske helgener Sunniva, Olav og Hallvard hvilte således i helgenskrin på høyaltrene i hhv. Bergen, Nidaros og Oslo domkirker. Stavanger domkirke hadde et helgenskrin med en arm av St. Svithun. Slike helgenskrin hadde ofte form av en kirkebygning, var oftest utført i metall, de kostbareste av sølv med gull og edle stener til utsmykning. En beskrivelse av Olavsskrinet finnes i Snorres Magnus den godes saga, kap. 10.