Deigbråk, redskap som i eldre tid ble brukt til å kna deig med. Deigen ble bearbeidet med en stokk som kunne heves og senkes, og som var skarp på undersiden.