Brudering, trolovelsesring, er av eldgammel sydlandsk opprinnelse. Den katolske kirken la særlig vekt på overrekkelsen av brudens trolovelsesring. Skikken med to ringer kom til Norden like før 1700. Symbolsk står ringen for troskap. Bruderingen settes fra gammelt på høyre hånds fjerde finger, «ringfingeren», fordi den etter antikk tradisjon mentes å stå i direkte forbindelse med hjertet gjennom en Vena amoris. Det var lenge vanlig at norske bruderinger var laget av sølv.