Finnsko, det samme som skaller; også vanlig betegnelse på fottøy av bjørkenever, som finnene på Finnskogene laget seg i eldre tider.