Gamsklo, egentlig klo av gribb, oppfattet som et fabeldyr (også kalt gam, griff) med rovfuglklør, vanlig brukt i middelalderens ornamentikk. Gamsklo brukes særskilt om kloformet fot på drikkehorn og om hele hornet.