Flaskepost er meddelelse i lukket flaske som kastes i havet i håp om at den vil drive i land eller bli funnet på annen måte. Flaskepost har vært brukt som nødmelding og i vitenskapelig øyemed, se strømflasker.