Bomme, stor eske med tettsluttende lokk, til brød, kaker o.l. I eldre tider meget brukt til nistemat på reise.