Fjærpenn, skriveredskap, oftest laget av vingefjær av gjess. Fettet og den ytterste hinnen fjernes ved oppvarming, fjæren skjæres til, så pennen får den ønskede tykkelse, og splittes opp. Fjærpenner var vanlig fra tidlig middelalder til midten av 1800-tallet, da de ble avløst av stålpenner.