En kont er en skreppe, flettet av strimler av bjørkenever. Denne typen sekk var mest brukt i skogsbygdene på Østlandet. Trolig var det den finske befolkningen som bosatte seg i grenseområdene (Finnskogene) mot Sverige på 1500- og 1600-tallet som brakte med seg neverkonten.