Kont, skreppe av bjørkenever; ordet er mest brukt i skogsbygdene på Østlandet.