Ca. 85 % av arealet utgjøres av gress-steppe (pampa) uten trær. Smale belter med skog finnes langs elvene. I sørøst er det savanne med enkelte palmer. Skogen dekker bare ca. 3 % av landet.