Tyranner, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter ca. 435 arter, de fleste i Sør-Amerika, men noen i Mellom- og Nord-Amerika. De er den mest artsrike av alle rent amerikanske fuglefamilier. Størrelsen varierer fra fuglekonge til trost. I bygning og levevis minner de om fluesnappere og kalles ofte med dette navnet, uten at de er i slekt med den gamle verdens fluesnappere.