Direkte valg, valgordning der de stemmeberettigede selv stemmer på kandidater til en representativ forsamling eller til et embete (en stilling). Indirekte valg, hvor det stemmes på valgmenn, er det motsatte av direkte valg.