Uruguays teaterhistorie henger på mange måter sammen med Argentinas på grunn av den geografiske beliggenhet omkring Río de la Plata. Flere uruguayanske teaterfolk har arbeidet mer i Argentina enn hjemme, og det har medført en sen etablering av eget moderne, profesjonelt teater. Det første teater åpnet i Montevideo i 1793, og på slutten av 1800-tallet var flere kompanier virksomme. Gaucho-romantikken florerte vel så mye i Uruguay som i Argentina. Sainetes criollo var en realistisk versjon av den gaucho-romantiske dramatikken som særlig ble dyrket av Florencio Sánchez. Han forbindes med argentinsk teater selv om han egentlig var fra Uruguay. Dramatikeren Ernesto Herrera var også sentral i begynnelsen av 1900-tallet. Teatro Galpón er det mest kjente kompaniet i Uruguay. Det er organisert som et teaterkollektiv i forhold til gruppeteateridealet, og er særlig kjent for produksjonen La reja (1972, Grillen), en oppsetting basert på fortellingene til frisatte fanger fra diktaturtiden. Teatro Circular ble grunnlagt i 1954. I 1984 fant det sted en stor manifestasjon av uruguayansk teater og dramatikk.