devaluering

Artikkelstart

Devaluering er nedsetting, eller nedskrivning, av en pengeenhets politisk fastsatte verdi (valutakurs) i forhold til et annet lands valuta. Motsatt er revaluering en oppskriving av den fastsatte verdien.

Faktaboks

Uttale
devaluˈering
Etymologi

av latin de-, motsatt og valere 'være verdt, gjelde'

Aktiv de- og revaluering forutsetter et fast valutakursmål for pengeenheten. Begrepene brukes ikke om verdiendringer i et system med flytende valutakurs.

Årsaker, konsekvenser og forutsetninger

Devaluering er bare aktuelt for et land som i prinsippet holder faste kurser på utenlandsk valuta. Når et lands valuta «flyter» blir kursene til enhver tid bestemt av forholdene i markedet, og når verdien da går ned, taler man om depresiering.

Devaluering fremtvinges oftest av en forutgående svekkelse av pengeverdien i det devaluerende landet, på grunn av at pris- og kostnadsøkning har redusert dets konkurranseevne og brakt underskudd i betalingene med utlandet.

Ved devaluering stiger prisene på eksport og import regnet i landets egne penger. Dette stimulerer eksporten og hemmer importen. En forutsetning for at virkningene skal slå igjennom, er at det finnes ledige resurser som kan gi grunnlag for produksjonsøkning i eksportnæringer og importkonkurrerende næringer.

Under metallpengesystemer (mynt eller sedler som innløses med mynt) består en devaluering i at man reduserer metallverdien av pengeenheten. Når et land devaluerer på denne måten, blir verdien av dets penger regnet i andre lands penger tilsvarende redusert.

Historie

Devalueringer som økonomisk politisk virkemiddel ble først vanlige etter at gullstandarden var brutt sammen i 1930-årene. Gjennom Bretton Woods-avtalen av 1944, som opprettet Det internasjonale valutafond, IMF, ble det etablert et system med faste valutakurser og med begrensninger i adgangen til å devaluere.

Betingelsen for at et land skulle kunne gjennomføre en devaluering, var at det hadde en grunnleggende mangel på likevekt i sin betalingsbalanse overfor utlandet.

Det ble under dette systemet fra tid til annen gjennomført større kursjusteringer i Norge, den mest omfattende i 1949, da britiske pund ble devaluert med omtrent 30 prosent i forhold til amerikanske dollar, og en rekke europeiske valutaer fulgte med.

Bretton Woods-systemet ble oppgitt i 1973. Norge deltok deretter først i et europeisk samarbeid om å holde faste innbyrdes kurser. Fra 1978 til 1992 søkte man å stabilisere verdien av den norske krona i forhold til en sammensatt «kurv» av valutaer.

I utgangspunktet ble Norges viktigste handelspartneres valuta valgt ut i denne kurven, men disse ble i 1990 byttet ut med EU-landenes valutaer, slik de fremkom i den felles avregningsenheten ECU. I perioden med valutakurv ble kronen flere ganger devaluert (sist i mai 1986, med tolv prosent).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg