Nasjonalsangen er Orientales, la Patria o la tumba! ('Landsmenn fra øst, fedrelandet eller graven!') med tekst av Francisco Esteban Acuña de Figueroa og melodi av Francisco José Debali. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1845.