Det nye testamentet

NT, betegnelse på den samling av 27 skrifter fra kirkens eldste tid som omhandler Jesus Kristus og den tidligste kristne teologi og forkynnelse; utgjør den spesifikt kristne del av den kristne kanon (normativ skriftsamling), Bibelen. Den kom i tillegg til den del av kanon som er felles for jøder og kristne, og som de kristne kaller Det gamle testamente (den gamle pakt). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Reidar Aasgaard

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 246 artikler: