Det nye testamentet er den spesifikt kristne delen av Bibelen. Det består av 27 ulike tekster som handler om Jesus og hans betydning, og om de første kristne. Tekstene i Det nye testamentet ble skrevet på gresk og ble til mellom cirka år 50 og begynnelsen av 100-tallet evt. Kjernen i Det nye testamentet er fortellingen om Jesus. Den blir fortalt i fire evangelier: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet og Johannesevangeliet. Hele artikkelen

Ny artikkel