Det nye testamentet er en samling av 27 skrifter fra tidlig kristendom som omhandler Jesus og den tidligste kristne teologi og forkynnelse.Det nye testamentet utgjør den spesifikt kristne delen av Bibelen. Den kom i tillegg til den delen av den kristne kanon som er felles for jøder og kristne, Den hebraiske bibelen, som de kristne kaller Det gamle testamentet, «den gamle pakt».Betegnelsen Det nye testamentet etablerte seg rundt 200 e.Kr., og kommer av latin Novum Testamentum, av gresk kaine diatheke, 'den nye pakt'. Hele artikkelen

Ny artikkel