Menneskesønnen

Menneskesønnen er en betegnelse som Jesus ifølge evangeliene i Det nye testamentet brukte om seg selv, mens han selv aldri blir tiltalt eller omtalt som dette av andre (muligens med unntak av Joh 12,34). Til grunn ligger det hebraiske uttrykket ben adam eller arameiske bar 'nascha, som rett og slett betyr «menneske». Historisk sett er dette sannsynligvis en betegnelse som Jesus selv ofte brukte for å omtale seg selv.

Det er usikkert hva Jesus kan ha ment med å omtale seg selv slik. Men slik evangelieforfatterne bruker det, har de trolig til hensikt å henspille på Daniel 7,13–14, som skildrer en skikkelse «som var lik en menneskesønn», og som skal komme og hjelpe «Den høyestes hellige» til sin rett mot deres undertrykkere (Dan 7,22, trolig Israelsfolket).

I Det nye testamentet blir menneskesønn-tittelen brukt i tre ulike sammenhenger:

  1. Om Jesus og hans virksomhet, blant annet om hans myndighet til å tilgi (Matt 9,6; Luk 19,10)
  2. Om Menneskesønnen som skal forkastes, lide og dø (for eksempel Matt 17,12; 20,18–19; Joh 3,14). Begrepet er her trolig preget av tanken om Herrens lidende tjener i Jesaja 53
  3. Om en himmelsk frelserskikkelse som i de siste tider skal bli åpenbart for å holde dom over ondskapen (Matt 24,23–44; Luk 17,24).

Det har i tidligere forskning vært en utbredt oppfatning at Menneskesønnen i senjødisk apokalyptikk betegnet en slags himmelsk Messias, som skulle åpenbares ved tidenes ende og dømme levende og døde. Men bortsett fra «billedtalene» i 1 Henok 37–71, som antakelig er skrevet etter Jesu tid, er tittelen ukjent. Lite tyder derfor på at Jesus med «Menneskesønnen» har overtatt en betegnelse som før hans tid var brukt som en messiansk tittel (se Matt 16,13).

Kommentarer (2)

skrev Sverre Olav Lundal

Det står i slutten av artikkelen: Intet tyder på at Jesus har overtatt en messiansk tittel. Det blir vist til Matteus 16,13. Der står det: Då Jesus kom til bygdene ved Cæsarea Filippi, spurde han læresveinane sine: «Kven seier folk at Menneskesonen er? I vers 16 seier Peter: «Du er Messias, den levande Guds Son.» Og Jesus svarar: «Sæl er du, Simon, son til Jona. For dette har ikkje kjøt og blod openberra for deg, men Far min i himmelen.» Korleis skal så dette forståast i lys av siste setning i artikkelen?

skrev Reidar Aasgaard

Beklager sen tilbakemelding. Jeg har revidert artikkelen en del. Håper at det gir et svar på spørsmålet ditt.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg