Pastoralbrevene, eller Hyrdebrevene, fellesbetegnelse på de to brevene til Timoteus (1 og 2 Tim) og brevet til Titus (Tit) i Det nye testamente. Både Timoteus og Titus tilskrives med veiledning om hvordan de skal være sanne ledere (pastor/hyrde) for menighetene, og brevene beskjeftiger seg mye med spørsmål om kirkelige ordninger. Alle tre foregir å være skrevet av Paulus, men mange forskere betviler dette. Ikke bare er språk og stil svært forskjellig fra de utvilsomt ekte Paulus-brev, men Pastoralbrevene synes også å reflektere en kirkelig utvikling og situasjon som sannsynligvis først forelå mot slutten av første århundre, da Paulus var død. De er vitnesbyrd om kretser som ønsket å hevde en paulinsk tradisjon mot andre og mer asketiske tolkninger, kanskje av den samme Paulus. De vil sikre «den sunne lære» og samle menighetene om denne. De setter opp kriterier for hvem som bør være ledere, og de gir et kristelig forsvar for familieidealene som var vanlige på den tiden, preget av over- og underordning (hustavletradisjonen).