Apokalypsens fire ryttere, et motiv som bygger på Åp 6,1–8 (sml. Sak 1,5 ff.) og har vært tolket forskjellig, den første rytter bl.a. som et symbol på den seirende kristne misjon (sml. Mark 13,10). Etter en annen tolkning representerer de pest, krig, hungersnød og død. Rytterne bringer eller personifiserer disse ulykker. Motivet er benyttet av Albrecht Dürer i en serie tresnitt fra 1498.