Livets bok, uttrykk i Bibelen; omtales flere steder, særlig i Johannes' åpenbaring (3,5; 13,8; 20,12 og 15; 21,27), men også i Sal 69,29; Fil 4,3. Betegner en himmelsk fortegnelse over de frelstes navn. Forestillingen er billedlig og er et uttrykk for at den rettferdige er kjent av Gud.