Eli, Eli, lama sabaktani, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg. Jesu ord på korset ifølge Mark 15,34 og Matt 27,46; begynnelsesordene i Salme 22.