Simeon, profet som ifølge Luk 2,25–35 velsigner Jesusbarnet og foreldrene hans når de kommer til tempelet i Jerusalem.