Epafras, trolig grunnlegger av menigheten i Kolossai, Paulus' medarbeider; nevnt i Kol 1,7 og 4,12; Filem 23.