Føbe, kvinne i Det nye testamente (Rom 16,1–3), jfr. Paulus diakon i menigheten i Kenkreae (havnebyen til Korint). Hun er et viktig eksempel på at kvinner kunne ha sentrale funksjoner i tidligkristne menigheter. Paulus anbefaler Føbe til menigheten(e) i Roma, og noen forskere har ment at Rom 16 opprinnelig var et anbefalelsesbrev for Føbe. Bibeloversettelser, bl.a. de norske, har hatt en tendens til å svekke titlene den greske teksten bruker om Føbe: diakon og forstander.