Golgata (Matt 27,33; Mark 15,22; Joh 9,17). Ordet er gått over i fransk og engelsk som et stedsnavn som brukes ved siden av Golgata: le Calvaire, Calvary, ofte om billedlige fremstillinger av korsfestelsesscenen.