Den gode hyrde, i kristen tradisjon betegnelse på Kristus. Han er hyrden som ikke skyr noen anstrengelse for å finne den bortkomne sauen (Luk 15,3–7) og som ofrer seg selv (Joh 10). Lignende billedbruk er også kjent fra andre religioner som uttrykk for guddommelig omsorg. I romersk keisertid var motivet populært, og bildet av en hyrde med et dyr over skuldrene et fast uttrykk for det gode liv preget av fellesskap og omsorg. Ved siden av bibeltekstene er dette en viktig forutsetning for den kristne bruk, og de eldste kristne hyrdebildene betegner kristendommens kall til nestekjærlighet. Først senere blir de utvetydige bilder på Kristus.