Evangelieharmoni, harmoniserende sammenstilling av de fire evangeliene i Det nye testamente til én sammenhengende beretning. Den første evangelieharmoni som fikk stor utbredelse var Diatessaron.