Den religionshistoriske skole, retning innenfor bibelvitenskapen rundt forrige århundreskifte. Arkeologiske utgravninger i Midtøsten hadde brakt for dagen tekster på gamle, tapte språk som da de ble tydet, kastet nytt lys over bibelske fortellinger. I lys av religionshistoriske sammenligninger beskrev man den israelittisk-jødiske religions opprinnelse og utvikling. En sentral skikkelse innen gammeltestamentlig forskning var H. Gunkel, mens f.eks. E. Bousset arbeidet på lignende vis i forhold til Det nye testamente. Den religionshistoriske skole stod også sentralt i utviklingen av formhistorisk metode. Denne kombinasjonen ble videreført av en rekke forskere som understreket sammenhengen mellom mytene (hellige ord/fortellinger) og ritene (hellige handlinger). Blant disse ruver nordmannen S. Mowinckel med studier av de gammeltestamentlige salmer.