Barjesus, også kjent som Elymas, bibelsk skikkelse, en jødisk magiker som holdt til hos den romerske prokonsul Sergius Paulus på Kypros (Apg 13,6–12). Han motarbeidet de kristne misjonærene Barnabas og Saulus (dvs. Paulus) og ble straffet med midlertidig blindhet.