Catenae patrum, samling av bibelkommentarer hentet fra kirkefedrenes skrifter, ordnet slik at hvert bibelsted belyses ved forskjellige tolkninger.