Nikodemus, jødisk lovlærd, fariseer, rådsmedlem, kjent som han som kom til Jesus om natten (Joh 3,1 ff.; 7,50; 19,39 ff.).